Buitengewoon

Buitengewoon

Het kiezen van de juiste locatie is een essentieel onderdeel is van het succesvol organiseren van een evenement.
Uit ervaring kan ik zeggen dat vooral inzet en opstelling van directie en medewerkers van een locatie, grote invloed kunnen hebben op het verloop en de sfeer van een feestelijke en/of zakelijke bijeenkomst.

Afgelopen tijd hebben Magic Unlimited, Steven Kazàn en ik weer op een aantal prachtige locaties optredens mogen verzorgen en het verschil was groot. Opvallend groot!
Tijdens het ene evenement was een geprikkelde verhouding tussen de organiserende klant en de medewerkers van de locatie oorzaak van een onplezierig gevoel. Dat gevoel sloeg zelfs over op de gasten.
Op de andere locatie zorgde een positieve samenwerking tussen klant en locatiebeheer voor een perfect verloop van de avond . Zowel achter de schermen als voor de schermen was het oprecht feest!

Onlangs traden wij op tijdens een exclusief diner dat onderdeel was van een internationaal congres op een als chique gekwalificeerde locatie. Achter de schermen heerste duidelijk een gespannen sfeer. Je merkte aan kleine dingen dat er tussen klant en management van de locatie het nodige dwars zat en de partijen het vaak met elkaar oneens waren.
De klant vertelde ons in vertrouwen dat hij in eerste instantie een kale zaal had gehuurd en dat vervolgens naast de catering een hele lijst met zaken extra werd berekend. Stoelen, tafels, aankleding, licht, geluid etc.  Niet ongebruikelijk. De zaal beschikte over een eigen licht- en geluidsinstallatie, die inzetbaar was voor elk soort evenement. Daar kon de klant gebruik van maken i.v.m. het optreden van de illusionisten show van Magic Unlimited.

Wat gebeurt er?

De locatie vraagt voor gebruik van de aanwezige licht- en geluid installatie op het podium een prijs die door de klant als exorbitant hoog wordt beoordeeld. Zaalverhuurder en klant komen niet tot elkaar. De klant vindt de prijs absoluut niet acceptabel en beslist bij een professionele leverancier van licht en geluid een installatie te huren en te laten installeren voor de optredende sprekers en artiesten.

De zaalverhuurder probeert dit eerst tegen te houden maar de klant houdt voet bij stuk. Op de dag van het evenement worden de technici die de gehuurde installatie komen installeren korzelig tegengewerkt door de zaalhouder en dat verhoogt het werkplezier niet! Hoe het kan, weet ik niet maar de geprikkelde sfeer achter de schermen sijpelde tijdens het evenement langzaam door tot aan de prachtig gedekte tafels van de gasten. Jammer!

Hoe anders ging het de volgende dag.
Ook een mooie sfeervolle locatie met prachtige zalen en voorzien van heel veel extra´s voor congressen en evenementen.
Wij organiseerden daar voor eigen rekening en risico twee speciale shows en vanaf het eerste moment was er een positieve samenwerking met het management van de locatie.

Er werd een huurprijs genoemd die inclusief alle extra faciliteiten was als tafels, stoelen, podium, licht en geluid, personeel, garderobe etc. etc. Geen onaangename verrassingen op het laatste moment. Alles binnen redelijke grenzen. Het belangrijkste was dat iedereen binnen dit bedrijf ons alle medewerking gaf en waar mogelijk werden al onze wensen en verlangens vervuld. Kortom een uiterst positieve samenwerking.
Resultaat: Alle partijen liepen tijdens het evenement blij rond en spraken af in de toekomst waar mogelijk weer samen te werken.

De moraal van dit verhaal?

“Om succes te hebben, hoef je geen buitengewone dingen te doen.  Je moet gewone dingen buitengewoon goed doen!”

Tot volgende keer!

– Hans Kazàn